V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sooblikovanja in izvajanja regionalnih politik (sklop 1) ter spodbujanju sodelovanja nevladnih organizacij pri aktivnostih na področju spremljanja izvajanja nacionalnih in regionalnih zavez glede enakosti med spoloma in boja proti nasilju nad ženskami in dekleti (sklop 2) v pacifiških državah. Aktivnosti se morajo izvajati v najmanj treh od petnajstih pacifiških držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (PACP).

V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 40,000.00 EUR do 100,000.00 EUR, v okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 40,000.00 EUR do 60,000.00 EUR. Sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in iz 15 pacifiških držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (PACP). Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 24. julij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »