V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju preprečevanja/zmanjševanja nasilja in kriminalnih dejavnosti na Jamajki, pri čemer je razpis osredotočen na opolnomočenje mladih in adolescentov v najbolj ogroženih skupnostih.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami, lokalnimi organizacijami, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Prijavitelji morajo biti ustanovljeni na Jamajki ali v eni od držav članic EU. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Jamajke.

Rok za prijavo: 1. februar 2022

Vir: CNVOS

Translate »