V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja politik ter spodbujanju dobrega vodenja, ki bo v skladu s  človekovimi pravicami, v Lesotu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Lesota in drugih držav upravičenk v okviru Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Lesota, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 29. junij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »