Vse več držav spoznava, da smrtna kazen nima mesta v sodobni družbi. Do leta 2021 je 108 držav povsem odpravilo smrtno kazen za vse vrste kaznivih dejanj, ugotavlja organizacija Amnesty International v svojem letnem poročilu. Če prištejemo še države, ki v zadnjih desetih letih niso izvršile smrtne kazni – in za katere lahko torej rečemo, da smrtne kazni ne izvršujejo v praksi – je teh držav skupaj 144.

V 55 državah še vedno predpisujejo smrtno kazen za običajna kazniva dejanja. »Kaže se jasen trend, da vse več držav opušča smrtno kazen,« pravi Nora Rahbek Kanafani, sociologinja in svetovalka za komunikacijo pri organizaciji Amnesty International.

»Čeprav se je število usmrtitev leta 2021 povečalo, je bilo število usmrčenih oseb (579) še vedno majhno glede na pretekla leta – drugo najmanjše po letu 2010, odkar organizacija Amnesty International izvaja štetje,« pravi.

Smrtno kazen drugo leto zapored izvršujejo v 18 državah. To je najnižje število, odkar spremljamo stanje, pravi Kanafani: »Države spoznavajo, da smrtna kazen nima mesta v sodobni družbi. Poleg tega, da gre za kršitev najosnovnejše človekove pravice, namreč pravice do življenja, ni dokazov, da bi smrtna kazen učinkovala preventivno v smislu preprečevanja kaznivih dejanj.«

Avtor: Rasmus Romulus Palludan
Fotografija: Maria Oswalt, Unsplash

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »