Društvo Humanitas sporoča, da za obdobje 1 leta zaposli Koordinatorja oziroma koordinatorico projektov, z 20 urnim delovnikom (zaposlitev za polovični delovni čas). Za prijavo jim pošljite svoj CV in kratko motivacijsko pismo. Prijave sprejemamo do 24. 12. 2020 na elektronsko pošto info@humanitas.si.

Opis delovnih nalog:

1)   Koordiniranje programa »Podpora otrok in lokalnih skupnosti« (krajše »Podporništvo«):

 • Komunikacija s partnerskimi organizacijami (Gana, Burkina Faso in Kenija) – po elektronski pošti ali telefonu/internetu (in po potrebi na terenu);
 • Spremljanje vsebinskih in finančnih poročil s terenskih lokacij;
 • Vodenje finančnega stanja in finančnih nakazil organizacijam na terenu;
 • Komunikacija s podporniki programa v Sloveniji;
 • Vodenje in urejanje evidenc/seznamov otrok in podpornikov, vključenih v program;
 • Priprava glasil in letnega poročila za podpornike (vse skupaj 4 na leto);
 • Redna priprava novic za družbena omrežja, spletno stran in medije (prispevki, obvestila za javnost ipd.);
 • Promocija  programa (javne predstavitve, oglaševanje ipd.).

2)   Koordiniranje projektov s področja globalnega učenja:

 • Organizacija in sodelovanje pri izvedbi projektnih aktivnosti (konference, aktivnosti s šolami, priprava priročnikov, usposabljanj);
 • Redna komunikacija z mednarodnimi partnerji (udeležba na partnerskih srečanjih v živo ali preko spleta);
 • Priprava finančnih in vsebinskih projektnih poročil;
 • Redna priprava novic za družbena omrežja in spletno stran;
 • Javne predstavitve projektov in projektnih aktivnosti.

3)   Razno:

 • Udeležba na rednih društvenih sestankih;
 • Občasna administrativna in organizacijska dela, povezana z delovanjem društva;
 • Sodelovanje pri pripravi projektnih prijav na nacionalne in mednarodne razpise.

Pogoji za zaposlitev:

 • Zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja), zaželena družboslovna ali humanistična smer
 • Obvezno odlično znanje slovenskega in angleškega jezika ter dobro znanje francoskega jezika;
 • Najmanj 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem projektov, zaželeno na področju razvojnega sodelovanja in/ali globalnega učenja in/ali neformalnega izobraževanja;
 • Izkušnje sodelovanja s partnerji/organizacijami izven držav EU;
 • Delovne izkušnje z medkulturnim okoljem (izkušnje dela z ljudmi in organizacijami z drugimi kulturnimi, družbenimi in verskimi ozadji);
 • Obvezno dobro poznavanje računalniških programov Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Osnovno poznavanje področja razvojnega sodelovanja in globalnega učenja;
 • Poznavanje uporabe družbenih omrežij (Facebook idr.).
 • Vozniški izpit B-kategorije.

Plačilo:

Osnovna mesečna bruto plača znaša 800 EUR (dodatno še malica in prevoz ter 0,5% dodatka na bruto znesek za vsako leto delovne dobe ) za obdobje enega leta (polovični delovni čas – 20 ur na teden).

Končen izračun plače je odvisen od kvalifikacij in izkušenj kandidata oz. kandidatke in je osnovan na plačni shemi organizacije.

Trajanje zaposlitve:

Zaposlitev za 1 leto, od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022.

Več informacij.

Translate »