Focus, članica Platforme SLOGA, je z uvodnim srečanjem v Ljubljani pričel z  mednarodnim projektom “Opolnomočenje premalo zastopanih žensk v energetskem sektorju” ali v izvirniku “Empowering Underrepresented Women in the Energy Sector” (kratica EUWES).

Namen projekta je povečanje zastopanosti žensk v energetskem sektorju. Dvoletni projekt, ki ga financira Evropska unija, združuje štiri organizacije, ki se ukvarjajo z okoljsko pravičnostjo in pravičnostjo spolov: DOOR, ESF, Focus in WECF. Glavni cilj projekta je odpravljanje vrzeli med spoloma na vodstvenih in vodilnih položajih v energetskem sektorju, s posebnim poudarkom na dobaviteljih energije.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani društva Focus.

Translate »