Dr. Miroslav Cerar, minister za zunanje zadeve, je prispeval uvodnik Najboljših novic iz sveta, ki so na temo enakosti spolov izšle 8. marca 2019, na mednarodni dan žensk. Celovito vključevanje žensk in deklic ter vlaganje v njihovo izobraževanje, zdravje in dobrobit krepi družine, skupnosti ter družbe je zanj najboljša naložba na svetu.

“Celovito vključevanje žensk in deklic ter vlaganje v njihovo izobraževanje, zdravje in dobrobit krepi družine, skupnosti ter družbe. Enakost spolov in krepitev vloge žensk dajeta ključen zagon vsem vidikom družbenega razvoja, pripomoreta k stabilnosti in varnosti ter ustvarjata močnejša gospodarstva in odprto družbo. Prav zato daje Agenda 2030 za trajnostni razvoj, zgodovinski dogovor sveta za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in zagotovitev trajnostnega razvoja, tako velik poudarek doseganju enakosti spolov ter krepitvi vloge žensk in deklic. Slovenija postavlja enakost spolov v središče razvojnih projektov v partnerskih državah, zato smo razvojno pomoč usmerili v usposabljanja, ekonomsko opolnomočenje žensk in deklic ter izboljšanje prehranske varnosti. S svojimi prizadevanji soustvarjamo pozitivne zgodbe v državah v razvoju.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »