19. zasedanje Foruma ZN o gozdovih (UNFF19) se je začelo s poudarkom na doseganju globalnih ciljev na področju gozdov (GFG) in trajnostnega razvoja do leta 2030. Forum, ki je del Ekonomsko-socialnega sveta ZN, podpira Mednarodni dogovor o gozdovih.

Juliette Biao, direktorica sekretariata UNFF, je poudarila, da je z izpolnjevanjem globalnih ciljev na področju gozdov nujno obravnavati globalne izzive, kot so naravne nesreče, podnebne spremembe in revščina. Pozvala je k večji politični zavezanosti in partnerstvom.

Peter Gondo z Oddelka ZN za ekonomske in socialne zadeve (DESA) je poudaril vlogo zasedanja pri ocenjevanju napredka in ugotavljanju vrzeli pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Ključna rezultata bosta izjava na visoki ravni in zbirna resolucija. Na forumu je poudarjen tudi pomen gozdov za majhne otoške države v razvoju, saj se obravnava njihova vloga pri razpoložljivosti sladke vode, zaščiti obal, biotski raznovrstnosti in gospodarskem razvoju. Svetovna mreža za pospeševanje financiranja gozdov (GFFFN), ki jo upravlja DESA, podpira male otoške razvojne države pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in usklajuje nacionalne gozdne programe s cilji trajnostnega razvoja.

Gozdovi veljajo za ključne pri reševanju “trojne planetarne krize” podnebnih sprememb, onesnaževanja in izgube biotske raznovrstnosti, saj ponujajo stroškovno učinkovite rešitve za okoljske in družbene koristi.

Več informacij je na voljo na spletni strani UN News.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »