Damir Žarek

Damir Žerak je posameznik, ki je z globokim razumevanjem in zavzetostjo postavil visoke standarde na področju trajnostnega razvoja, mednarodne sodelavanja in inovativnega projektnega managementa. Diplomiral je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer je pridobil univerzitetno izobrazbo v uporabnih družbenih študijah in je trenutno na poti do dokončanja specializacije v medkulturnem managementu. Damirjeva kariera je obsežna in raznolika; od vodenja razvojnega centra v Ptuju, kjer je spodbujal podjetništvo med mladimi, do vodenja projektov v Zavodu medgeneracijske vzajemnosti, kjer je bil ključen pri izvajanju trajnostnih projektov na globalni ravni.

Preteklo desetletje je prineslo premike v našem razumevanju turizma. Sredi rasti globalne turistične industrije, ki je bila vse do izbruha COVID-19 leta 2020 eden najhitreje rastočih sektorjev, se je pokazala potreba po trajnostnem pristopu. Toda kaj pravzaprav pomeni trajnostni turizem in kako lahko kot potrošniki pomagamo prispevati k bolj zdravemu in spoštljivemu odnosu do okolja?

Trajnostni turizem je turizem, ki upošteva in varuje lokalne ekosisteme, podpira varstvo naravnih in kulturnih virov ter spodbuja blaginjo lokalnih skupnosti. Gre za pristop, ki presega običajno prizadevanje za zmanjšanje negativnih vplivov, temveč vključuje aktivno sodelovanje v pozitivnem prispevanju k okolju in skupnostim, ki jih obiščemo.

Trajnostni turizem, ki temelji na spoštovanju narave, lokalnih kultur in gospodarstev, se lahko razvije in cveti le, če potrošniki izkazujejo interes in povpraševanje po tovrstnih izkušnjah. Tukaj se pokaže moč potrošniškega vedenja: s svojimi izbirami lahko potrošniki neposredno vplivajo na ponudbo v turistični industriji.

Če potrošniki izberejo ponudnike, ki se zavzemajo za trajnostne prakse, s tem signalizirajo, da je trajnostni turizem pomemben. To spodbuja več podjetij, da se obrnejo k trajnostnim modelom poslovanja, saj se zavedajo, da je to tisto, kar potrošniki želijo. Poleg tega lahko potrošniki s svojimi nakupi neposredno podprejo lokalna gospodarstva, kar je ključni del trajnostnega turizma.

Vendar pa je za uspeh branže trajnostnega turizma pomembno ne le to, kaj potrošniki kupujejo, temveč tudi kako se obnašajo. Trajnostni turizem vključuje spoštovanje do okolja in lokalnih skupnosti, kar pomeni, da morajo potrošniki upoštevati tudi svoje vedenje. Če se potrošniki obnašajo odgovorno in spoštljivo, to pomaga ohranjati naravne in kulturne vire destinacij, kar je ključnega pomena za trajnost turizma.

Vse prevečkrat se turizem sprevrže v preobilno potrošništvo, ki ne upošteva posledic za okolje in lokalne skupnosti. Od odpadkov, ki jih pustimo za seboj, do prevelikega povpraševanja po naravnih virih in rušenja lokalnih gospodarstev – neodgovorno vedenje potrošnikov ima lahko katastrofalne posledice. Toda kako se lahko kot posamezniki borimo proti tem trendom?

Prvi korak je izobraževanje. Poznavanje vpliva naših dejanj na okolje in na skupnosti, ki jih obiščemo, je ključno. Od tega, da se izognemo destinacijam, ki so preobremenjene s turisti, do zavedanja o vplivu naših nakupov na lokalno gospodarstvo – vsako dejanje šteje.

Drugi korak je izbira. Izberimo ponudnike, ki se zavzemajo za trajnostne prakse. To so lahko hoteli, ki uporabljajo obnovljive vire energije, restavracije, ki podpirajo lokalne pridelovalce, ali turistične agencije, ki spodbujajo spoštovanje do narave in lokalnih skupnosti.

Tretji korak je aktivna udeležba. Ne gre le za to, da smo kot potrošniki pasivni opazovalci. Lahko se vključimo v ohranjanje narave, pomagamo lokalnim skupnostim ali podpiramo trajnostne projekte. To je lahko prostovoljno delo, donacije ali preprosto deljenje naših izkušenj in znanja z drugimi.

Če želimo ohraniti lepote in raznolikosti našega sveta za prihodnje generacije, moramo preiti na trajnostni model turizma. To pomeni, da ne gre le za obisk novih krajev, temveč tudi za spoštovanje in ohranjanje teh krajev. To je izziv, ki zahteva sodelovanje vseh nas – turistične industrije, obiskovalcev in lokalnih skupnosti.

Obstaja torej veliko upanja za trajnostni turizem. Z izobraževanjem, sodelovanjem in odločenim delovanjem lahko pomagamo oblikovati bolj trajnostno prihodnost turizma. Ta prihodnost je že tukaj, če jo le zgrabimo z obema rokama.

Glede na to, da smo na pragu vrhunca turistične sezone, bi še na koncu poudaril, da je pomembno naše zavedanje, da se trajnostni turizem začne doma, še preden zapustimo prag naših domov. Tudi če načrtujete dopust v znanih slovenskih ali hrvaških letoviščih, ki morda nimajo certifikatov trajnostnega objekta, to še ne pomeni, da se kot potrošniki ne moremo obnašati trajnostno.

Ne glede na to, kje se odločimo preživeti naše počitnice, imamo kot potrošniki vedno možnost, da se odločimo za bolj trajnostne prakse. Od izbire prevoznega sredstva, ki ima manjši ogljični odtis, do podpore lokalnemu gospodarstvu z nakupom lokalnih izdelkov in storitev. S tem, ko se odločimo zavestno zmanjšati svojo porabo energije in vode, do pristopa ‘pack in, pack out’ za ohranitev čistoče naravnih krajev, ki jih obiščemo – vsak korak šteje.

Pomembno je, da se zavedamo svoje moči kot potrošniki. Naše odločitve in naše vedenje lahko resnično naredijo razliko. Z majhnimi, a pomembnimi koraki lahko vsi prispevamo k večji trajnosti v turistični industriji.

Zato naj bo to poletje čas, ko ne bomo le uživali v lepotah sveta okoli nas, temveč bomo tudi aktivno prispevali k njihovemu ohranjanju. Spomnimo se, da je trajnostno potovanje potovanje, ki ga začnemo doma, z zavedanjem, da so naše odločitve in vedenje ključni za ohranjanje sveta, v katerem živimo. Ne glede na to, kam nas vodi naša pot, ne pozabimo, da smo del globalne skupnosti, ki si prizadeva za bolj trajnostno prihodnost.

Damir Žerak

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

 

Translate »