Nevladne organizacije, med njimi članice platforme SLOGA (Umanotera, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Focus) ostro nasprotujejo določilom tretjega proti-koronskega paketa, ki do konca 2021 odpravlja praktično vse naravovarstvene in okoljevarstvene varovalke pri gradnji objektov.

Organizacije opozarjajo, da določila omogočajo investitorjem, da gradijo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ta možnost je bila sicer leta 2018 ukinjena prav zaradi številnih napak pri izdaji gradbenih dovoljenj, ki so bile ugotovljene šele po začetku gradnje – ko je bila okoljska škoda že prevelika.

Določila pristojne javne zavode, kot so Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove in druge, podrejajo investitorjem. Doslej so ti zavodi v primerih, ko so bile gradnje absolutno prevelik poseg v okolje in naravo, lahko izdajali negativna mnenja. Od sedaj naprej jih ne smejo oziroma se od njih zahteva, da namesto tega predlagajo rešitve.

Naprej opozarjajo na povečane možnosti za napake in zlorabe, saj bodo tisti, ki lahko opozarjajo na napake in zlorabe, tudi z zahtevo po sodni presoji, izključeni. S tem se pravzaprav ukinja tudi nadzor sodišč nad odločitvami ministrstva za okolje.

Brez pravice sodelovanja pri izdaji integralnih gradbenih dovoljenj bo tako ostala tudi naša najstarejša  naravovarstvena organizacija, Ribiška zveza Slovenije, med drugimi pa tudi Jamarska zveza Slovenije, Greenpeace Slovenija, štirideset let staro Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) z več kot 900 člani, Alpe Adria Green, ki je zaustavil gradnjo plinskih terminalov v Žavljah, Slovenska mikološka zveza …

Organizacije nezadnje dodajajo, da je bilo v zadnjih 5 letih zaradi nepravilnih in nezakonitih odločitev pri gradnji velikih objektov razveljavljenih 122 odločitev Agencije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor. S sprejetjem zakona odločitev ministrstva za okolje nihče ne bo preverjal, kar pa je najbolj v interesu gradbenim projektom, kjer bi se lahko kazale nazakonitosti oziroma bi dobili negativno mnenje.

Organizacije podpisnice:
EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Greenpeace Slovenija
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Slovensko odonatološko društvo
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Društvo Ekologi brez meja
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Botanično društvo Slovenije
Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja
Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)

Translate »