Imate težave s samozavestnim podajanjem informacij, javnim nastopanjem in sestavljanjem argumentov? Kaj sploh je “dober” argument? Kakšne so različne vrste argumentov in kdaj jih uporabiti? Zmožnost argumentirane razprave je nujna veščina v sodobnem svetu, še posebej na področju perečih družbenih vprašanj, kot so podnebne spremembe in migracije. Sposobnost ustvarjanja dialoga je pogoj družbenega napredka.

Sloga Platforma v okviru projekta Climate of Change pripravlja brezplačno spletno usposabljanje, ki bo v četrtek, 3. junija, med 18.00 in 20.00 uro. Namenjeno je mladim v starosti od 19 do 35 let. Vodila ga bosta izkušena strokovnjaka iz organizacij Za in Proti – Zavod za kulturo dialoga in Inštitut za afriške študije.

Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna prijava na : https://www.1ka.si/a/343564

Ste se kdaj znašli na izpitu ali v zagreti debati, ko ste poznali pravi odgovor, zalomilo pa se vam je pri podajanju informacij? Vas je strah, da vam bo zmanjkalo besed ali pa obratno: Da imate preveč informacij in se ne morete odločiti, katera je najpomembnejša?

Ali je pri debatiranju pomembnejša sposobnost poslušanja ali govorjenja? Ali se lahko naučimo dobro poslušati in pravilno izluščiti informacije, da lahko pripravimo karseda učinkovit argument?

Debatiranja se bomo učili z razpravljanjem o temah s področja podnebnih sprememb, razvojnih politik, migracij in mednarodnih odnosov.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Translate »