Max Zimani (foto by Ales Verbic)

Max Zimani je direktor in vodja programa globalnega učenja platforme SLOGA. Je dolgoletni direktor tako socialnega podjetja Skuhna so.p. kot tudi Zavoda Global, ki se ukvarja z globalnim učenjem. Max Zimani je član Medresorske delovne skupine za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju do leta 2030 na visoki ravni ter predstavlja platformo SLOGA v mednarodnih organizacijah kot sta CONCORD in FORUS.

Sem oče 10-letne deklice, ki ima ugotovljenih več učnih motenj. Na srečo je vpisana v eno od Montessori šol in se šola na domu v eni od Montessori skupnosti, ki je postavila za vrednoto otrokovo srečo in zadovoljstvo ob učenju in življenju v šolskem okolju. Metodologija učenja omogoča rabo konkretnih pripomočkov za učenje, razporeditev otrok v starostno heterogene skupine in nudi otrokom svobodno izbiro dela. Posebnost te skupnosti je tudi uporabo metode NVC oz. nenasilne komunikacije kot orodja za reševanje konfliktov. Hčerki ta način učenja in dela bistveno bolj ustreza kot klasična šola. Saj se je v klasični šoli počutila kot riba na suhem, ki na preverjanju znanja tekmuje s kačami, kdo bo prej splezal na drevo. Sprašujem se o potrebi po ocenjevanju na tak klasičen način, ki tretira otroke, kot da so vsi enaki, kar ne drži. Poznamo finski model individualnega preverjanja znanja pri čemur je fokus na tem, kako otrok napreduje in ne na tem, koliko je boljši oz. slabši od drugih. Finski izobraževalni sistem velja za enega izmed naprednejših. Dejstvo je, da bi moral izobraževalni sistem zagotoviti ustrezen strokovni kader, še posebej, če nam je skupni cilji, da inkluzija v praksi zaživi. Za dobrobit otroka se mora temu prilagoditi tudi okolje.

Glede na svoje afriške korenine, bi rad izpostavil potrebo po dekolonizaciji izobraževalnega sistema. Če citiram prof. Mbembe*: “Številne naše ustanove poučujejo zastarele oblike znanja z zastarelo pedagogiko. Tako kot razgrajujemo kipe, bi morali razgraditi veliko tistega, kar velja za znanje v našem poučevanju.”

Dekolonizacija izobraževanja pomeni ponovno vzpostavitev šolskega sistema, ki podpira vse učence, osebje in učitelje. Sistem, ki izpostavlja potrebe vseh učencev in se odziva na posebne potrebe vsakega otroka. Da bi začeli dekolonizirati izobraževanje, moramo imeti odprt dialog o rasizmu, da začnemo spreminjati sistem kot celoto. Še vedno se najdejo ljudje, ki zanikajo obstoj rasizma v Sloveniji, češ da Slovenija nima kolonialne preteklosti ter nima takšnih povezav z Afričani, zato tudi o rasizmu ne moremo govoriti. Žal to ne drži. Z rasizmom živim na dnevni bazi – najsi bo, ko srečam policiste, ki mislijo, da je v redu, da me ustavijo pri vožnji z avtom, ker se peljem na področju azilnega doma – to je rasno profiliranje. Tu lahko izobraževalni sistem igra pomembno vlogo pri spremembi na bolje.

Globalno učenje je ključnega pomena kot orodje za vključujočo trajnostno družbo in pomemben del vseživljenjskega učenja, zato ga je potrebno ustrezno umestiti v korikularno prenovo, pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter pripravo zakonodajnih sprememb. Tovrstna vključitev je ključnega pomena za spodbuditev vseh učečih se – otrok, mladih in odraslih – da postanejo nosilci pozitivnih sprememb ter da razvijajo sposobnost spoprijemanja z globalnimi izzivi.

Potreba po vključevanju globalnega učenja v izobraževalni sistem je opredeljena v več nacionalnih in mednarodnih dokumentih, kot so Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030 ter Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

Za ustrezno umestitev globalnega učenja v kurikularno prenovo, pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter pripravo zakonodajnih sprememb so nujno potrebna partnerstva med različnimi deležniki – vladnimi in nevladnimi organizacijami, raziskovalci, akademiki, politiki, mediji in zainteresirano javnostjo.

*Achille Mbembe (/əmˈbɛmbeɪ/), rojen Joseph-Achille Mbembe, kamerunski zgodovinar, politični teoretik in filozof ter javni intelektualec * 1957

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »