V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov oz. spodbujanju strateških partnerstev civilnodružbenih organizacij na področju preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma v Gvineji Bissau.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije in mreže CSO iz Gvineje Bissau, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta ENI in evropskega razvojnega sklada ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Gvineje Bissau.

Rok za prijavo: 15. april 2021

Vir: CNVOS

Translate »