V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju enega projekta na področju razvoja strategij za podporo ženskim podjetnicam v kmetijskem sektorju v Afganistanu.

V okviru tega razpisa bo podprt en projekt v vrednosti od 4,500,000 EUR do 5,000,000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo vladne agencije, nevladne organizacije, mednarodne raziskovalne organizacije ter univerze iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja, ki v času objave javnega razpisa delujejo v Afganistanu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 3. 8. 2020

Translate »