Razpis je razdeljen v dva sklopa:

  • sklop 1 je osredotočen na: – spodbujanje človekovih pravic in enakosti med spoloma ter boj proti nasilju nad ženskami; – transparentno upravljanje javnih financ in boj proti korupciji; – boj proti podnebnim spremembam.
  • sklop 2 je osredotočen Covid-19 ter na preventivne ukrepe in odziv na nalezljive bolezni.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Gabona, držav članic EU in držav EEA, zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Gabona. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 3. december 2002.