V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja zaposlovanja in zagotavljanja kakovostnega ter pravičnega usposabljanja za mlade s ciljem blažitve negativnih posledic pandemije Covid-19 na življenja mladih v Boliviji.

Prijavitelji na razpis so civilnodružbene organizacije in tematske mreže CSO s sedežem v Boliviji, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je do 11. januarja 2021.

Vir: CNVOS

Translate »