V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja v Nigeriji, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na področje podnebnih sprememb (sklop 1) ter področje mladih in krize (sklop 2).

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150,000 EUR do 450,000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz Nigerije in držav članic EU. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Nigerije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 28. julij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »