V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja socialnega in ekonomskega razvoja (sklop 1) ter krepitvi kulturnega sektorja (sklop 2) v Kongu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Konga in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Konga.

Rok za prijavo: 20. april 2021

Vir: CNVOS

Translate »