V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen (1) krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvojnih procesov, (2) krepitvi mrež CSO in sodelovanja med nevladnimi akterji in lokalnimi organi ter (3) podpori mobilizaciji državljanov za trajnostni razvoj v Angoli.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter organi javnega sektorja iz Angole, držav članic EU in držav EEA. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 6. november 2020.

Vir: CNVOS

Translate »