V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju delovanja civilnodružbenih organizacij na področju preprečevanja konfliktov in spodbujanja mirnega reševanja sporov v Papui Novi Gvineji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, Papue Nove Gvineje ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Glede drugih razpisnih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 1,000,000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200,000 EUR do 333,000 EUR, sofinancira se lahko do 90 % upravičenih stroškov.

Vse informacije in dokumentacija je na voljo na spletu.

Translate »