V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvojnih procesov v Eritreji.Tematsko je razpis osredotočen na:

  • boj proti podnebnim spremembam in prilagajanje na njihove učinke
  • spodbujanje udeležbe žensk v postopkih oblikovanja politik
  • opolnomočenje mladih za aktivnejše udejstvovanje v družbenem dogajanju

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, Eritreje ter drugih držav v razvoju, ki so navedene v razpisu. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 300.000 EUR do 500.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 7. julij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »