V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju blaženja socialnih in ekonomskih posledic pandemije COVID-19 za najranljivejše skupine prebivalstva v Indiji. 

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Indije, držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Indije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 1. 9. 2020.

Vir: CNVOS