V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju sooblikovanja politik in spremljanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja v državah v razvoju.

Razpis je razdeljen v štiri sklope:

  • Sklop 1: odpravljanje neenakosti – Latinska Amerika in Karibi
  • Sklop 2: odpravljanje neenakosti – Afrika
  • Sklop 3: odpravljanje neenakosti – Azija / Pacifik
  • Sklop 4: Preprečevanje in boj proti nasilnemu ekstremizmu

Za sklope 1, 2 in 3 je namenjenih po 3 666 666 EUR za vsakega, za sklop 4 pa 3 000 000 EUR. V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok prijave je 16. junij 2020.

Na razpis se lahko prijavijo mreže civilnodružbenih organizacij, ki so s Komisijo podpisale okvirni sporazum o partnerskem sodelovanju (aneks L razpisne dokumentacije). Prijavitelji morajo sodelovati z najmanj eno partnersko organizacijo. Kot partnerji lahko sodelujejo civilnodružbene organizacije iz upravičenih držav, med katerimi so tudi države članice EU. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Translate »