V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju sooblikovanja politik in spremljanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja v državah v razvoju.

Razpis je razdeljen v štiri sklope:

  • Sklop 1: odpravljanje neenakosti – Latinska Amerika in Karibi
  • Sklop 2: odpravljanje neenakosti – Afrika
  • Sklop 3: odpravljanje neenakosti – Azija / Pacifik
  • Sklop 4: Preprečevanje in boj proti nasilnemu ekstremizmu

Na razpis se lahko prijavijo mreže civilnodružbenih organizacij, ki so s Komisijo podpisale okvirni sporazum o partnerskem sodelovanju (aneks L razpisne dokumentacije). Prijavitelji morajo sodelovati z najmanj eno partnersko organizacijo. Kot partnerji lahko sodelujejo civilnodružbene organizacije iz upravičenih držav, med katerimi so tudi države članice EU. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Za sklope 1, 2 in 3 je namenjenih po 3 666 666 EUR za vsakega, za sklop 4 pa 3 000 000 EUR. V okviru vsakega sklopa bo podprt en projekt, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za prijavo je 16. 6. 2020.

Vir informacije: CNVOS

Translate »