V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi demokracije na Haitiju s spodbujanjem udejstvovanja mladih na političnem, gospodarskem in družbenem področju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Haitija, držav članic EU ter drugih držav kot so navedene v razpisni dokumentaciji. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200 000 EUR do 600 000 EUR, če je prijavitelj iz Haitija, se sofinancira do 90 % upravičenih stroškov, če je iz katere od drugih upravičenih držav, pa do 75 %.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 30. junij 2020.

Vir: CNVOS

Translate »