V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju dobrega vodenja in spodbujanja trajnostnega ter vključujočega razvoja v Venezueli.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Venezuele ali katere od drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Venezuele.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 400.000 do 600.000 EUR. Če je prijavitelj iz Venezuele, se sofinancira do 90 % upravičenih stroškov, če je prijavitelj iz EU, pa do 75 %.

Več o razpisu.

Translate »