V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k doseganju nacionalnih razvojnih ciljev na Filipinih.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in zveze NVO iz Filipinov, držav članic EU ter držav EEA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Translate »