V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k doseganju nacionalnih razvojnih ciljev na Filipinih.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in zveze NVO iz Filipinov, držav članic EU ter držav EEA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.