V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja ekonomskega razvoja na Madagaskarju.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA ter Republike Madagaskar, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Republike Madagaskar.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150.000 do 400.000 EUR. Če je prijavitelj iz Republike Madagaskar, se sofinancira do 90% upravičenih stroškov, če je iz katere od drugih upravičenih držav, pa do 75%.

Več o razpisu.

Translate »