V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju krepitve trajnostnega razvoja in zmanjševanja revščine s spodbujanjem participatorne demokracije in vključevanja v procese oblikovanja, izvajanja in monitoringa javnih politik v Hondurasu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU ter Hondurasa, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Hondurasa.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 600.000 do 1.000.000 EUR. Če je prijavitelj iz Hondurasa, se sofinancira do 90 % upravičenih stroškov, če je prijavitelj iz EU, pa do 75 %.

Rok prijave 7.  7.2016.

Več o razpisu.

Translate »