V večini držav po svetu še naprej čistijo svoja minska polja, vendar je to počasno, drago in nevarno delo.

Po koncu vojne se lahko zgodi, da je družbi v miru izstavljen visok dodaten račun, ki ga mora plačati z denarjem in človeškimi življenji. To se dogaja zato, ker mine še vedno ogrožajo življenja, čeprav je bila vojna že zdavnaj končana. Zaradi min, ki so bile nameščene med vojnami, vsako leto umre na tisoče ljudi in med žrtvami je veliko otrok.

Zato so leta 1999 številne države podpisale Ottawsko konvencijo – mednarodno pogodbo o prepovedi min, uničenju njihovih zalog in odstranitvi tistih, ki so še nameščene.

Od ratifikacije konvencije se počasi uresničuje zamisel o svetu brez min, čeprav v državah, ki h konvenciji niso pristopile, še vedno nameščajo nove mine.

Odstranjevanje milijonov min, nameščenih pod in nad površjem
V državah po svetu so leta 2020 odstranili 135.583 min. Tako je bilo očiščenih 146 kvadratnih kilometrov nekdanjih minskih polj, ki so zdaj spet na voljo za kmetijstvo, gradnjo cest in druge namene. O tem pričajo zadnji razpoložljivi uradni podatki iz poročila Landmine Monitor 2021. Iz poročila je tudi razvidno, da je od ratifikacije konvencije 33 državam uspelo s svojega ozemlja odstraniti vse mine. V zadnjih letih je bila za velik del razminiranja zaslužna Hrvaška.

V 33 državah, ki so ratificirale konvencijo, so mine še vedno nameščene in jih morajo odstraniti. A to je dolgotrajno, naporno in drago delo. Številne države zamujajo in kot kaže, jih bo le sedem pravočasno izpolnilo zastavljene cilje.

Medtem ko države odstranjujejo zakopane mine, tudi uničujejo tiste, ki niso bile nameščene in čakajo na policah skladišč orožja po svetu. Tudi za varno nadzorovano deaktivacijo zalog je potreben čas. Ponekod imajo nakopičene velikanske zaloge min. Do zdaj je 94 držav uničilo vse mine iz svojih arzenalov, nazadnje Šrilanka leta 2021.

Od ratifikacije konvencije je 64 držav podpisnic uničilo več kot 55 milijonov uskladiščenih min.

Avtor: Thomas Gringer Jakobsen
Fotografija: DFID, Flickr

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »