CNVOS sporoča, da se je začel postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Rok za prijavo je 22. januar 2019.

CNVOS je s strani Ministrstva za notranje zadeve o prejel poziv k imenovanju predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju migracij, v Medresorsko delovno skupino za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Naloga medresorske delovne skupine bo pripraviti strategijo na področju migracij, ki bo opredelila cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora skupina pripraviti do konca junija 2019. Po sprejetju strategije bo medresorska delovna skupina spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti s področja migracij ter o tem vsake tri mesece poročala Vladi. Naloga medresorske delovne skupine bo tudi redno spremljanje stanja na področju migracij ter koordiniranje operativnih aktivnosti in predlaganje potrebnih ukrepov v situacijah povečanega obsega migracij.
Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja migracij.  V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 22. 1. 2019 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora so na CNVOS-u na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Translate »