Od 24. februarja do 19. marca je v sklopu projekta potekalo izobraževanje o vsebinah globalnega učenja in debatni metodologiji, namenjeno predvsem učiteljicam in učiteljem ter drugim izobraževalcem. Sklop treh delavnic v dveh terminih sta izvajala strokovnjaka Miha Andrič iz zavoda Za in proti in Tanja Leskovar iz Inštituta za afriške študije.

Tretje, zadnje usposabljanje, je potekalo v sredo 17. marca in v petek, 19. marca 2021. Skozi praktične vaje so se udeleženke in udeleženci seznanili s problemom prisvajanja zemlje v državah globalnega juga in naslovili vprašanja okoljskih sprememb, razvoja oziroma razvojnega sodelovanja in človekovih pravic.

Predavatelj Miha Andrič je na zadnji delavnici zaključil teoretični del debatne metodologije in nam predstavil, kako analizirati argumente ter kako se odzvati v protiargumentih. Preden pa so se udeleženke in udeleženci preizkusili v debatiranju, se je Tanja Leskovar pogovorila o temah, da so se skupine bolje pripravile.

V zadnjem delu usposabljanja sta se dve skupini (skupina za in skupina proti) zbrali v dveh Zoom sobah in se debatno preizkusili v 1 debatni trditvi s področja okolja in kmetijstva, razvoja, migracij in človekovih pravic. Kljub temu, da sta imeli skupini na voljo krajši čas, so se udeleženci uspešno pripravili in govorci so predstavili zanimive argumente in protiargumente, ki sta jih pokomentirala voditelja delavnice.

Vabljeni na debatna usposabljanja za udeleženke in udeležence debat

S tem smo zaključili sklop delavnic in vabimo vse, da se nam pridružijo v naslednji fazi aktivnosti. Junija 2021 bomo organizirali državni Climate of Change debatni turnir v dveh starostnih skupinah: za srednejšolce in srednješolke v starostni skupini 15 – 18 let in mlade v starostni skupini 19 – 25 let.

Debatne udeleženke in udeležence bomo usposabljali na posebnih, brezplačnih, debatnih delavnicah, ki jih izvajata Za in proti in Inštitut za afriške študije:

  debatne delavnice za srednješolce v starosti od 15 do 18 let (1. do 3. letnik): prijave šol na info@zainproti.si.

  debatne delavnice za skupine mladih v starosti od 19 do 25 let na fakultetah, v mladinskih centrih, mladinskih organizacijah: prijave ustanov na info@zainproti.si.

  za posameznice in posameznike v starosti od 19 do 25 let, ki nimajo možnosti sodelovanja na debatnih delavnicah, organiziranih s strani ustanov, načrtujemo odprto delavnico aprila oziroma maja 2021: interese zbiramo na povezavi.

V času debatnih priprav in izvajanja debat bo na voljo strokovna pomoč s strani platforme SLOGA, zavoda Za in proti in Inštituta za afriške študije.

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte mateja.skrt@sloga-platform.org in telefonske številke 070 552 987.

Podrobneje o debatnih aktivnostih za mlade, stare od 15 do 18 let, si preberite TU.

Podrobneje o debatnih aktivnostih za mlade, stare od 19 do 25 let, si preberite TU.

Pripravila: MS


Usposabljanje poteka v okviru evropskega projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Projekt financirata program DEAR Evropske komisije in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

 

Translate »