V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij in lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega in demokratičnega vodenja ter družbeno-ekonomskega razvoja v Belorusiji.

Sklop 1: podpora civilnodružbenim organizacijam za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in procesov družbeno ekonomskega razvoja
Sklop 2: podpora lokalnim oblastem za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in procesov družbeno ekonomskega razvoja
Sklop 3: podpora civilnodružbenim organizacijam za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvoja demokracije

Več o razpisu

Translate »