Fairtrade International je izdal publikacijo Sustainable Development Goals and Fairtrade: The Case for Partnership, ki predstavlja študije primerov dela Fairtrade na ključnih področjih trajnostnega razvoja, vključno s cilji CTR 2, 5, 8, 12, 13, 16 in 17.

“Cilji so ambiciozno postavljeni za odpravo revščine “v vseh njenih oblikah in povsod”, medtem ko ne smemo pustiti nikogar ob strani. Predstavljajo veliko priložnost za izboljšanje življenj 1,3 milijarde malih kmetov in kemtijskih delavk_cev, na katere se svet zanaša za proizvodnjo naše hrane in za ohranjanje našega planeta. Cilj trajnostnega razvoja 1, odpraviti lakoto v vseh oblikah in povsod – je ključen za misijo Fairtradea. Vse naše delo izhaja iz tega vseobsegajočega cilja, ko poskušamo zagotoviti, da bi trgovina omogočala trajnostne zaslužke za revne male kmete_ice in delavke_ce.”

“Poleg našega dela z proizvajalci, potrošniki in podjetji, gledamo tudi na dolgoročne in kompleksne ovire za preseganje revščine in trajnost za kmete in kmetijske delavke_ce. To vključuje razumevanje politik, ki dajo možnosti ali onemogočijo revnim kmetom ali delavkam_cem priložnosti za uspeh in podpiranje teh kmetov ter delavcev_k pri naslavljanju teh ovir neposredno.

Nekateri izmed ključnih organizacijskih principov, ki povezujejo naš prispevek k CTR-jem, so:

  • večdeležniška perspektiva,
  • k pravicam usmerjen pristop,
  • gradnja kapacitet in organizacijski razvoj,
  • vključujoče lastništvo od spodaj navzgor,
  • enakovredna participacija,
  • prisotnost v 74 državah, kjer so proizvajalci, potrošniki in javnost.

Medtem ko so vsi cilji relevantni za proizvajalce Fairtrade, Fairtrade še posebej močno vlogo igra pri tistih, ki so povezani s trgovino in izvoznimi dobavnimi verigami. Ta kratka publikacija prinaša študije primerov dela dela, ki ga Fairtrade opravlja na področju ključnih CTR-jev, vključno s cilji 2, 5, 8, 12, 13, 16 and 17. Publikacija prikazuje oprijemljive načine, na katere je možno doseči rezultate v partnerstvih z drugimi.”

Celotno publikacijo v angleščini najdete tukaj.

Translate »