V okviru tematskega programa »mir, stabilnost in preprečevanje konfliktov« Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje Globalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju aktivnosti na področju preprečevanja konfliktov in izgradnje miru s spodbujanjem enakosti spolov in opolnočenjem žensk, otrok in mladih. Aktivnosti se morajo izvajati v eni ali več od naslednjih regij: Afrika, Azija, Latinska Amerika in Karibi, Bližnji vzhod in Severna Afrika.

Rok za prijavo: 10. 8. 2023

Povezava na razpis

Vir: CNVOS

Translate »