V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe« (sklop 1) ter tematskega programa »demokracija in človekove pravice« (sklop 2) Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje Globalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega upravljanja in razvoja ter krepitve človekovih pravic, demokracije in pravne države v Panami.

Rok za prijavo: 13. 9. 2023

Vir: CNVOS

Translate »