Ženevska organizacija Universal Rights Group je izdala poročilo #thetimeisnow: The Case for universal recognition of the right to safe, clean, healthy and sustainable environment.

Poročilo obravnava mednarodne razprave o človekovih pravicah in okolju, človekovih pravicah in podnebnih spremembah, in o prizadevanjih za uveljavitev pravice do varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja (R2E). Opisuje normativen obseg take pravice in pojasnjuje, kakšno korist bi imeli od univerzalnega priznanja te pravice človeštvo, okolje in podnebje.

Poročilo se konča s preprostim sporočilom državam članicam Združenih narodov: da s sprejetjem dvojne resolucije,  resolucije sveta za človekove pravice in resolucije generalne skupščine, storijo zadnja koraka do zagotovitve splošnega priznanj R2E.

V zadnjih letih je rasel najprej interes, nato pa gibanje v podporo splošnemu priznanju R2E. Priznava jo že več kot sto ustav različnih držav in več regionalnih sporazumov o človekovih pravicah. Ta zgodovinski premik temelji na spoznanju, da je varno, čisto, zdravo in trajnostno okolje nujno za človeško dostojanstvo, enakost in svobodo.

Translate »