Čas je, da Evropa premosti veliko razliko med tistimi, ki so “za” in “proti” migraciji. Ena izmed možnosti, kako zapreti to vrzel je premik od tradicionalnega “maskulinega” pristopa v oblikovanju politik k feminističnemu. Čeprav se število migrantov_k niža, je narativa okrog migracij in integracije še vedno toksična. Priseljencem govorimo, naj se integrirajo in postanejo aktivni državljani in državljanke – toda to se lahko zgodi le, če za tak proces obstaja močna javna podpora. V današnji razdvajajoči klimi se to lahko zdi kot neuresničljive sanje. Toda preprosta rešitev v dveh korakih, ki uporablja moč podcenjene lastnosti, bi prav lahko bila pred našimi nosovi.

Prvi korak je razumeti, zakaj so naše družbe tako razdvojene. Severnoameriški socialni psiholog Jonathan Haidt s svojo “teorijo moralnih temeljev” razlaga, da ljudje na različne načine razumejo moralnost in vrednote – kot so skrb, zvestost in pravičnost – in jih različno prioritiziramo. Različne interpretacije velikokrat povzročajo trenja med nasprotnimi konci političnega spektra.

Drugi korak je premik od tistega, kar angleška klasicistka Mary Beard opisuje kot tradicionalno »maskulina« ali »moška« definicija vodenja in moči – ki prioritizira lastnosti, kot so samozavest, avtoriteta, zavzetost in čustvena odtujenost od problemov – k definiciji, ki poudarja lastnosti »femininosti«, kot so občutljivost, nežnost in empatija.

Kot je jasno zapisala Beard v svojem manifestu »Ženske in moč«, so bile feminine lastnosti dolgo razumljene kot šibke (ali vsaj nepotrebne za tiste, ki imajo moč). Vendar pa se bo za gradnjo vključujočih družb, ki delujejo na temeljih medsebojnega spoštovanja in razumevanja, feminističen pristop, ki izkorišča take lastnosti, pokazal za pravi odgovor.

Feministično oblikovanje politik je pristop, ki postavlja v središče pravice žensk skozi za spol občutljive politike in večjo vključenost žensk v njihovo oblikovanje. Še posebej v primeru migracij in integracije je to posebej relevantno: okrog 50 % vseh migrantk je žensk.

Ženske se soočajo še z dodatnimi tveganji, ko so na poti in je bolj verjetno, da imajo več izkušenj s travmami še pred začetkom poti. Poleg tega so velikokrat dvojno diskriminirane v svojih novih skupnostih – kot ženske in kot migrantke. Če bi bila to edina definicija feminističnega oblikovanja politik, pa bi ženske vendarle še vedno ostajale predalčkane v vloge žrtev.

Feministični pristop k ustvarjanju politik se ne bi smel osredotočati na šibkost, temveč na moč. Oblikovalci politik morajo uporabljati nove pristope k vključevanju s povečanjem »feminine« lastnosti empatije in poudarjati, kako nezamenljiva je za oblikovanje politik na področju migracij in integracije.

Feminističen pristop bo pomenil iti onkraj prodajanja številnih koristi migracije in integracije skozi podatke in grafe. Dokler je moč in resnica v hvaljenju ekonomske koristi migracij, vrednosti multikulturalizma in pomembnosti večanja manjšajoče se delovne sile v starajočih se populacijah, bodo ljudje svet videli skozi drugačna oči.

Namesto tega se bo feministično oblikovanje politik pogovarjalo z različnimi ljudmi: ljudmi na poti, ki lahko razložijo svoje izkušnje in nezadovoljene potrebe; tistimi s priseljenskim ozadjem, ki so se že ustalili, lahko ponudijo perspektive o integraciji; že ustaljenimi skupnostmi, ki lahko delijo svoje skrbi glede sprejemanja novih ljudi; in tistimi z politično nasprotujočimi pogledi.

Potem, kot bodo zbrane te perspektive, jih feministične_i oblikovalke_ci politik ne bodo prepoznale kot »napačno« razumevanje osnovnih vrednot. Prepoznale_i jih bodo kot legitimne dvome ljudi z različnimi izkušnjami, ozadji, prepričanji in moralnimi okviri.

Evropa potrebuje migracije. Potrebuje talente in všečine tistih, ki se priselijo sem. Za zagotavljanje dolgoročne blaginje za današnje in prihodnje Evropejke_ce bo pomembno razumeti naše razlike in zakaj se ne strinjamo.

Feminističen pristop, tak, ki prepoznava moč empatije in jo naredi zaščitni znak oblikovanja politik, bo pomemben naslednji korak.

Članek temelji na prispevku Amande Rohde, programske direktorice Friends of Europe, ki ga je pripravila za dogodek Centra Friends of Europe za feministično zunanjo politiko »Exploring a feminist approach to migration in a Brexit world« v Londonu aprila letos.

Vir: Friends of Europe

Translate »