Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je objavil javni razpis za sofinanciranje manjših projektov (v vrednosti od 5,000 do 10,000 EUR), namenjenih opolnomočenju mladih Romov in Sintov ter spodbujanju njihovega vključevanja v družbeno in politično življenje.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz sodelujočih držav OVSE, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Trajanje projekta je do 6 mesecev. Rok prijave je 30. 5. 2016.

Več.

Translate »