Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, katerega cilj je zmanjševanje brezposelnosti med mladimi s spodbujanjem izobraževalnih institucij k vključevanju podjetniškega izobraževanja, s poudarkom na kooperativah kot podjetniških priložnostih, v izobraževalne programe.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh upravičenih držav.

V okviru tega razpisa je na voljo 450,000 €. Komisija pričakuje, da bo podprla dva projekta v vrednosti do 225 000 €, sofinancira se do 70 % upravičenih stroškov.

Rok prijave je 30. 6. 2016.

Povezava do razpisa.

Translate »