Finska razvojna NVO Fingo je razpisala delovno mesto Vodja projekta na projektu Bridge 47 – Building Global Citizenship. Nudijo 20-mesečno pogodbo s pričetkom dela februarja 2019. Rok za prijavo je 13. januar 2019 do 16h po vzhodno evropskem času

Naloge vodje projekta med drugim vključujejo nadzor nad izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s pogodbo z Evropsko komisijo, vodenje mednarodne ekipe z 20+ člani, spremljanje aktivnosti in stroškov projekta, pripravo poročil o napredku, koordinacijo evalvacije projekta, moderiranje organizacijskega odbora, predstavljanje projekta na zunaj ipd.

Pričakovanja delodajalca in pogoji za prijavo na razpis so objavljeni tukaj. Za prijavo pošljite motivacijsko pismo in CV v angleščini na e-naslov rekry@fingo.fi z zadevo “Bridge 47 – Project Manager”. Pozor! Prijave bodo pregledane, kot bodo prihajale, in lahko se zgodi, da bo delovno mesto zasedeno pred zaključkom prijavnega roka.

Več o projektu in delovnem mestu nadete na zgornji povezavi. Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na Rilli Lappalainen, +358 50 561 3456 in sicer 7. ali 9. januarja med 14. in 15. po vzhodnoevropskem času.


 Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi

Translate »