Platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Za in proti ter Inštitutom za Afriške študije v sklopu projekta #ClimateOfChange ponuja brezplačne delavnice, namenjene mladim v starosti od 19 do 25 let.

Namenjene so študentkam in študentom vseh smeri, mladim v organizacijah, študentskih klubih in mladinskih centrih (potekajo lahko tudi v sklopu predavanj). Na delavnicah se boste seznanili s temami globalnega učenja in pridobili temeljne veščine argumentirane diskusije. Za brezplačne delavnice se prijavite na info@zainproti.si, o trajanju in načinu izvedbe pa se dogovorite individualno.

Nacionalno Climate of Change debatno tekmovanje

Za vse, ki bi se želeli nato preizkusiti v pravi debati, bomo organizirali debatni turnir, ki bo potekal 19. oziroma 20. junija. 23. junija bomo organizirali finalno debato, ki bo potekala v živo (v skladu z navodili in ukrepi za preprečitev okužb s Covid-19). Tekmovanja se udeležijo ekipe s tremi tekmovalci, potekalo pa bo v slovenskem jeziku.

Vseevropsko Climate of Change debatno tekmovanje

Najboljša ekipa bo novembra 2021 odpotovala v Bruselj in se udeležila vseevropskega tekmovanja, na katerem bodo sodelovali mladi iz 13 držav Evropske unije. V okviru večdnevnega obiska se bodo ekipe mednarodno pomešale in tekmovale. Tekmovanje bo potekalo v angleškem jeziku in Exponi formatu, za tekmovalce pa bomo predhodno organizirali dodatno izobraževanje o formatu.

26 mladih iz 13 držav EU bo naslednje leto obiskali eno izmed držav globalnega Juga (Gvatemala, Kambodža, Etiopija, Senegal), kjer bodo postali protagonisti svoje spletne serije in glasniki sprememb.

Več informacij.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve.

Translate »