Svet se lahko hkrati bori proti podnebnim spremembam in za odpravo ekstremne revščine. Najrevnejša desetina svetovnega prebivalstva ima tako majhne prihodke in tako nizko individualno potrošnjo, da ustvarijo zgolj en odstotek vseh izpustov CO2.

Zato se lahko njihov življenjski standard izboljša, tako da se jim omogoči dostop do osnovnih dobrin brez občutnega vpliva na podnebje. Nasprotno, najbogatejša desetina ustvari skoraj polovico vseh izpustov CO2. Kevin Anderson, priznani profesor energetike in podnebnih sprememb, znan po tem, da vedno potuje z vlakom namesto z letalom, pravi, da bi se svetovni izpusti CO2 znižali za tretjino, če bi najbogatejši zmanjšali svojo porabo na raven povprečnih Evropejcev.

Thomas Gringer JakobsenWBN grafika

PODATKI: OXFAM

ILUSTRACIJA: JOSEPHINE JENSEN

Še več novic je na voljo na spletni strani www.sloga-platform.org/ Najboljse-novice-iz-sveta-2019

NAJBOLJSE NOVICE IZ SVETA Podnebne spremembe 2019 -casopisna postavitev


Najboljše novice iz sveta in aktivnosti v sklopu Slovenskih razvojnih dni 2019 so del projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN TLG SLOGA MRS TGU logo skupen

Translate »