Evropska komisija je predstavila novo poročilo EU o mladih, ki vsebuje pregled položaja mladih Evropejcev z vidika izobraževanja, usposabljanja, učenja, zaposlovanja ter državljanske in političnega udejstvovanja. Poleg tega je predložila uraden predlog, da se prihodnje leto razglasi za evropsko leto mladih.

»Pandemija je mlade oropala številnih priložnosti, kot so druženje in sklepanje novih prijateljstev ter spoznavanje in raziskovanje novih kultur. Čeprav jim tega obdobja ne moremo vrniti, pa danes predlagamo, da se leto 2022 razglasi za evropsko leto mladih. Od podnebja prek socialnih vprašanj in vse do digitalizacije so mladi v središču naših politik in političnih prednostnih nalog. Obljubljamo, da jim bomo prisluhnili, tako kot to počnemo v okviru Konference o prihodnosti Evrope, saj želimo z njimi sodelovati pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Unije, ki je močnejša, če vključuje želje naših mladih, kar temelji na vrednotah in neustrašnih dejanjih,« je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

O predlogu Evropske komisije bosta sedaj razpravljala Evropski parlament in Svet EU, pri čemer bo upoštevano tudi mnenje Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Aktivnosti ob evropskem letu mladih naj bi se začele januarja prihodnje leto.

POROČILO O MLADIH

Translate »