Trajnostni razvoj potrebuje učenje in izobraževanje (odraslih). To je premisa letošnjega foruma o prihodnosti izobraževanja odraslih ter jubilejnega, 25. andragoškega kolokvija v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) 2021. Organizatorja sta Andragoški center Slovenije (ACS) in Platforma SLOGA, razprava  o prihodnosti izobraževanja odraslih na temo zelene preobrazbe družbe bo potekala po spletu v torek, 12. oktobra od 10.00 do 13.15 ure.

Zelena preobrazba družbe namreč terja široko ozaveščanje, nova znanja in spretnosti ter drugačen način razmišljanja in delovanja. Trajnostno naravnano, globalno učenje mora biti celovito z vseh vidikov – vključevati in povezovati mora mlade in odrasle ter naravoslovna in družboslovna znanja ter vsebine. Potrebujemo transformativno izobraževanje, saj je poleg osebne in skupnostne preobrazbe potreben napredek tudi na področju dela.

Izobraževanje (odraslih) naj bo pri tem enakovreden, nepogrešljiv deležnik ter naj sooblikuje medsektorske politike v zvezi s podnebnimi spremembami na državni in evropski ravni. Še več, trije stebri trajnosti – ekonomski (usmerjen predvsem v dobiček), družbeni (usmerjen predvsem v ljudi) in ekološki (usmerjen predvsem v biološke osnove življenja) – so neločljivo povezani, zato je potrebno njihovo razumevanje uskladiti na temelju enakopravnega dialoga vseh nas ter naših vlog v akademskem, političnem ali civilno-družbenem delovanju!

Verjamemo, da je treba zagotoviti zadostno financiranje in učinkovito koordinacijo ukrepov ter instrumentov na globalni, evropski in državni ravni. Prav tako je potrebno spodbujanje programov za pridobivanje ‘zelenih’ naravnanosti in spretnosti za življenje – v vsej njegovi širini (reševanje problemov, ustvarjalno in kritično mišljenje, socialno-čustvene spretnosti ipd.). Trajnostna načela sodijo v vse ravni in področja izobraževanja ter učenja. Neformalno učenje odraslih ima pri tem nadvse pomembno vlogo.

Prijavite se do 10. oktobra TU.

Program dogodka TU.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt v Sloveniji sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne odraža stališče Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »