Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju integracije državljanov tretjih držav. Rok za prijave je 30. januar 2020.

Razpis pokriva 7 področij, NVO se lahko prijavijo na vse, razen na temo 7.

Topic 1: Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes
Topic 2: Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities
Topic 3: Social and economic integration of migrant women
Topic 4: Awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third countries and within Europe
Topic 5: Support to victims of trafficking in human beings
Topic 6: Protection of children in migration
Topic 7: Transnational projects by Member States for training of experts in the area of asylum and immigration.

Vsaka prijava lahko naslavlja le eno od navedenih tem. V kolikor želi prijavitelj nagovoriti več področij, mora oddati prijavo za vsako področje posebej.

Več informacij je na voljo tukaj. Razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj.

Vir: CNVOS

Translate »