Cecilia D’Alessandro iz ECDPM je intervjuirala Elizabeth Nsimadala, ugandsko agropodjetnico in kmetovalko, ki je predsednica Vzhodnoafriške zveze kmetov (EAFF). Pogovarjali sta se o povezavah med prehranskimi in podnebnimi politikami, enakosti spolov v prehranskih sistemih ter o priložnostih in izzivih izboljšanja dostopa do financiranja za male kmete. Nsimadala trdi, da morajo afriške vlade in njihovi razvojni partnerji povečati finančne tokove za afriške male kmete, zlasti ženske in mladino, da dosežejo prehransko varnost ter izboljšajo prilagajanje afriškega kmetijstva na podnebne spremembe.

Cecilia D’Alessandro: “Trajnostni prehranski sistemi postajajo vse bolj pomembni na globalni agendi podnebnih politik (COP27, COP28). Vendar nedavno izdana Afriška deklaracija na Afriškem podnebnem vrhu ne posveča veliko pozornosti prehrani in kmetijstvu ter potrebam zlasti malih kmetov. Kot predsednica EAFF, kaj bi želeli videti v skupnem afriškem stališču do COP28?”

Elizabeth Nsimadala: “Po mojem mnenju je sporno, ali je pozornost usmerjena v kmetijstvo malih kmetov, bodisi globalno bodisi v Afriki. V teh letih se je napisalo veliko o pomembnosti kmetov, vendar so isti kmetje še vedno ranljivi v današnjem času.

Kar vidimo je, da so vlade, raziskovalci, nevladne organizacije in celo zasebna podjetja s pomočjo zamegljenih besed, kot so osredotočenost na kmeta, vključno z osrednjimi projekti, odvzeli sredstva, ki so bila namenjena kmetom ter vodili tokove sredstev. Zakaj je težko financirati kmete neposredno? Ni čudno, da plačujemo za grehe neuspešnega vlaganja v kmetijstvo dvajset let po začetku izčrpnega afriškega programa za razvoj kmetijstva (CAADP).

Po podatkih komisije afriške unije, Afrika trenutno letno uvaža 50 milijard dolarjev hrane. Nisem videla nikogar, ki bi se zdelo, da mu je za to mar, zdi se da, z veseljem delimo te podatke na konferencah. Ali je nujno, da se te bilance prikažejo kot pozitivne? Ne mislim tako. Ali še kdo dejansko skrbi za kmeta? No, rada bi se srečala s to osebo, ki ne izraža skrbi samo z besedami, ampak tudi s dejanji.

Kmetje so prepuščeni sami sebi!

Cecilia D’Alessandro: “Kako lahko mednarodna skupnost podpre afriške države pri boljšem povezovanju njihovih prehranskih in podnebnih politik ter naložb, in kako zagotoviti, da podnebna sredstva dosežejo male kmete?

Elizabeth Nsimadala: “Zahtevamo, da donatorji in vlade sredstva usmerijo neposredno kmetom, če želijo, da zmanjšamo uvoz hrane.

Debata o podnebnem financiranju je jasna. Večina sredstev podpira blažitev, medtem ko je malo sredstev za prilagajanje, vendar so prilagoditvena sredstva ključna za afriško kmetijstvo. Struktura financiranja potrebuje reformo politike, da be imeli v Afriki več akreditiranih subjekov in tudi subjekotv, ki so usmerjeni v kmetijstvo, v primerjavi s komercialnimi bankami z minimalnim kmetijskim portfeljem, ki so trenutno akreditirane. Sicer oblikujemo nov program financiranja, ki bo bolj prilagojen kmetom.

Celoten zanimiv intervju si lahko preberete na ecdpm.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »