ALDA je objavila pobudo v luči prihajajočih volitev v Evropski parlament z namenom ozaveščanja mladih volivcev o posledicah, ki jih volitve pomenijo za različna področja. Razpisanih je 10 subvencij po 300 evrov. Do sredstev so upravičeni mladi Evropejci do 21 let. Rok za prijave je 15. februar 2019.

Sredstva so namenjena financiranju izvedbe različnih pobud mladih (ulične akcije, spletne kampanje ipd.) za ozaveščanje mladih o prihajajočih volitvah v Evropski parlament v obdobju med februarjem in aprilom 2019.

V kolikor imate idejo, kako spodbuditi sovrstnike, da se udeležijo volitev, in ste stari do 21 let, pošljite koncept svoje pobude (do 2 strani v pdf) na naslov irene.zanetti@aldaintranet.org do 15. februarja. Koncept naj jasno predstavi tudi:

  • koliko ljudi (mladih v EU) boste s pobudo dosegli, in na kakšen način
  • predvidene stroške za implementacijo akcije (ob zaključku akcije boste morali dokazati stroške s predložitvijo računov).

Na podlagi ocene kreativnosti in potencialnega širokega dosega, bodo izbrali 10 pobud s cele Evrope.

Več na spletni strani združenja ALDA

Translate »