Iniciativna skupina NVO v kateri sodelujejo Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut), Lidija Živčič (društvo FOCUS), Robin Dewa (društvo Bodi Svetloba) in Marjan Huč (SLOGA) so v okviru platforme SLOGA pripravili podatke za vzporedni pregled uradne razvojne pomoči v letu 2018. Slovenija je v 2018 za URP namenila 70,58 milijonov evrov, kar predstavlja 0,16 % BND. 

V okviru URP je bilateralna pomoč predstavljala 24,7 milijonov evrov oz. 35 % celotne ODA. Žal se je v 2018 podpora NVO znižala iz 0,35 milijonov evrov na 0,28 milijonov evrov. NVO na podlagi hitre analize tudi ugotavljamo, da je napihnjena pomoč po ocenah NVO v 2018 predstavljala skoraj 17 % celotne ODA in je bila sestavljena iz pripisanih stroškov tujih študentov, odprave šolnin in oskrbe migrantov.

Podrobnejše ugotovitve za Slovenijo bodo predstavljene v začetku novembra, ob izdaji AidWatch poročila za vse države EU. Takrat načrtuje iniciativna skupina tudi podrobneje predstaviti MZZ predloge ukrepov za izboljšanje URP kot tudi potrebe po drastičnem povečanju URP v kolikor bo Slovenija želela ohranjati status kredibilne partnerice v mednarodni skupnosti.

Translate »