Kljub dvema desetletjema globalnih prizadevanj je po novem poročilu UNODC še vedno več kot 4 000 vrst prostoživečih živali letno predmet nezakonite trgovine.

Kriminal z divjimi živalmi resno vpliva na naravo, preživetje, javno zdravje, upravljanje in blažitev podnebnih sprememb. Medtem ko se je trgovina z najbolj znanimi vrstami, kot so sloni in nosorogi, zaradi ciljno usmerjenih ukrepov zmanjšala, je na tisoče drugih vrst še vedno ogroženih. Nezakonita trgovina, v katero so vključene močne organizirane kriminalne združbe, vpliva na 4 000 rastlinskih in živalskih vrst, od leta 2015 do 2021 pa je bilo zaseženih 13 milijonov primerkov.

Poročilo poziva k odločnim in prilagodljivim posegom za učinkovit boj proti tej stalni grožnji.

Več informacij je na voljo na spletni strani UN News.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »